CHÍNH SÁCH BẢO MẬT 

1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi.
Dữ liệu cá nhân mà Học Piano Online có thể thu thập bao gồm, nhưng không giới hạn:

a. họ tên;
b. địa chỉ email;
c. địa chỉ thanh toán;
d. số điện thoại;

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

Học Piano Online sử dụng thông tin chúng tôi thu thập cho các mục đích:

a. tư vấn khóa học cho bạn
b. gửi những thông tin sự kiện ưu đãi tới bạn

3. Chúng tôi có cung cấp thông tin cho bên khác không?

Học Piano Online là trang tiếp thị liên kết khóa học tới Unica, thông tin của bạn sẽ được gửi sang bên Unica để bộ phận chăm sóc khách hàng tư vấn. Theo chính sách bảo mật của họ: https://unica.vn/chinh-sach-bao-mat.html

Chỉnh sửa lần cuối 10/09/202020